چیلر ایرانی

مینی چیلر ایرانی | بزرگترین تولیدی انواع تهویه مطبوع

برای راحتی و بهداشتی کردن هوای مورد نظر برای محیط زیست
شخصی ، محیط کارباید عملیات خاصی روی هوای محیط انجام گردد .در دنیای
امروز به خاطر اینکه فضاهای داخلی مثل

بیشتر بخوانید