تهویه مطبوع انبار

تهویه انبار

تهویه انبار مواد شیمیایی

مواد شیمیایی بسیار خطرناک و شدیدا قابل اشتعال می باشند. به همین دلیل انبارهایی که به نگهداری از این قبیل مواد می پردازند می بایست علاوه بر رعایت نکات ایمنی، تهویه مناسب نیز برا آن درنظر بگیرند که آن را نیز می توان به عنوان نکات ایمنی بیان کرد. تهویه انبار شیمیایی مواد شیمیایی که […]

بیشتر بخوانید