انواع گازهای مبرد

انواع مبرد و کاربرد آن

انواع مبرد و کاربرد آن در سیستم تهویه

دستگاه های تهویه ای، عمل سرمایش و گرمایش را به وسیله مایعی که داخل آن ها جریان دارد انجام می دهند که به این مایع مبرد می گویند. مبرد ها انواع مختلف با ویژگی های گوناگونی دارند که بسته به ویژگی خاص خود در شرایط مختلف در سیستم های تهویه ای به کار می روند.در […]

بیشتر بخوانید