استانداردهای کلین روم

استاندارد اتاق تمیز

استاندارد اتاق تمیز در ایران و جهان

با افزایش استفاده از اتاق های تمیز (clean room) نیاز به یک سری قوانین و استانداردها برای طراحی آن ها به صورت یکپارچه احساس شد. به همین دلیل برای طراحی و ساخت کلین روم ها ، استاندارد اتاق تمیز  در رده بین المللی و ملی ایجاد شد. انواع استانداردهای اتاق تمیز اتاق های تمیز را براساس […]

بیشتر بخوانید